โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ตำบล เทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากย้อนกลับไป ในอดีต การเดินทางโดยเรือจะสะดวกและรวดเร็วที่สุด ถ้าเดินทางจากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพ ฯ จะต้องใช้เรือเมล์ขาวของนายเลิศซึ่งมีเพียงลำเดียว รับคนจากประตูน้ำท่าถั่ว (ฉะเชิงเทรา) ผ่านตลาดคลองสวน ก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานคร เมื่ออดีตตลาดคลองสวนเป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและสะดวกที่สุด หากมีงานกุศล เช่น การขุดคลอง ทำถนน ต่างก็จะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกัน จุดพบปะคือร้านกาแฟ ทุกคนแม้ต่างศาสนาก็สามารถเข้ามาที่จุดนัดพบแห่งนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การดำเนินชีวิต พูดคุยเรื่องข่าวสารเหตุบ้านการเมือง ร้านกาแฟจึงเป็นเสมือนสิ่งเสพติดที่ผู้คนในชุมชนต้องมาพบกันเป็นประจำทุกเช้าอย่างขาดเสียมิได้ แม้ในทุกวันนี้ร้านกาแฟ ก็ยังเป็นจุดนัดพบของชุมชน ตลาดคลองสวนเริ่มก่อตั้งตลาดในปีพ.ศ. 2444 โดยใช้ชื่อว่า ตลาดสามพี่น้อง สภาพตลาดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เสาอาคารใช้ไม้ “เหลาชะโอน” ต่อมาในปีพ.ศ. 2477 จึงเปลี่ยนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ริมน้ำ และบริเวณหัวมุมตลาดเป็นเส้นแบ่งของจังหวัด โดยมีคลองสำคัญคือ คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพญานาคราช โดยมีเรือสัญจร เป็นจำนวนมาก จึงเกิดการเรียกขานตลาดแห่งนี้จนถึงปัจจุบันว่า “ตลาดคลองสวน” เป็นศูนย์รวมการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งชาวพุทธ ชาวจีน และอิสลาม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ ปัจจุบันตลาดแห่งนี้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง จึงทำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มชุมชน จัดตั้งเป็นชุมชนชาวตลาดโดยอยู่ในความดูแลของชุมชนโดยชุมชน

ที่อยู่ : 92 หมู่ 6 ซอยเทศบาลตำบลเทพราช ซอย 1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 เบอร์ติดต่อ : 06-1616-2366 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น. การเดินทาง :

รถยนต์ส่วนตัว : จากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ใช้เส้นทาง 314 ฉะเชิงเทรา –บางปะกง ถึงกม.ที่ 14 จะเป็นสามแยกไฟแดง ให้ชิดขวาและเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทาง 3001 ขับตรงไปประมาณ10 กม. ตลาดคลองสวน 100 ปี จะอยู่ทางขวา

ไฮไลต์ห้ามพลาด

วิถีชีวิตร่วมสมัยอายุนับ 100 ปี

วิถีชีวิตร่วมสมัยอายุนับ 100 ปี

ตลาดคลองสวนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเป็นศูนย์รวมของผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา คือ ชาวพุทธ ชาวจีน และชาวอิสลาม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ก็ยังมีเรือนแถวไม้สมัยโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดคลองสวน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศของวิถีชีวิตร่วมสมัยอายุนับ 100 ปี ชวนชิมอาหารอร่อย ขนมหวาน และกาแฟสูตรโบราณรสอร่อย

ที่อยู่ : 92 หมู่ 6 ซอยเทศบาลตำบลเทพราช ซอย 1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง