โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

งานมะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า

ประวัติความเป็นมา

เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอบางคล้า เพื่อนำเสนอของดี อาหารอร่อยให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง รสหวาน กลิ่นหอม ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพระดับส่งออกที่ได้รับ การยอมรับ จากตลาดในประเทศญี่ปุ่น ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดผลผลิตมะม่วง การประกวดปลากัด การประกวดร้องเพลง การแสดงบนเวทีของนักเรียน และเลือกซื้อสินค้า OTOP คุณภาพดีของชาวอำเภอบางคล้า เป็นต้น ตลอดจน เชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอบางคล้า ซึ่งมีความน่าสนใจมากมาย อาทิ วัดปากน้ำ ความพิเศษของวัดแห่งนี้คือ พระอุโบสถสีทอง เหลืองอร่ามตา ตื่นตากับการได้ชมค้างคาวแม่ไก่ที่เกาะตามกิ่งไม้ภายในวัดนับแสนตัว ณ วัดโพธิ์บางคล้า และไม่ควรพลาดกับการล่องเรือรอบเกาะลัด เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ พร้อมชื่นชมบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างอันสวยงามที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของแม่น้ำบางปะกง และแวะเที่ยวชมอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณปากน้ำโจ้โล้ อนุสรณ์แห่งชัยชนะและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศของตลาดน้ำบางคล้าที่เต็มไปด้วยสินค้าพื้นบ้าน อาหาร ผลไม้สดจากสวน ออกมาจำหน่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝากกลับบ้าน

วันจัดงาน : 25-31 มีนาคม 2019 ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง