โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ป้อมกำแพงเมือง

ประวัติความเป็นมา

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2337 มีลักษณะก่ออิฐถือปูนและมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามรอบกำแพง โดยมีกรมหลวงรักษ์รณเรศร์เป็นแม่กองในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูที่มารุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งมั่นของกองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ชึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นทรัพย์สินของชาวเมือง ปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และบริเวณหน้าป้อม ได้จัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดบริการทุกวัน การเดินทาง :

รถสองแถว : สีน้ำเงิน จะวิ่งจากวัดหลวงพ่อโสธร – โรงพยาบาลพุทธโสธร –และวัดแหลมใต้ รถเมล์ปรับอากาศ : สีฟ้าอ่อน (สาย 5) วิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปบิ๊กซี – วัดหลวงพ่อโสธร – สถาบันราชภัฏฯ – โรงพยาบาล – และตลาดทรัพย์สิน

ไฮไลต์ห้ามพลาด

ป้อมป้องกันแบบเมืองสมัยใหม่

ป้อมป้องกันแบบเมืองสมัยใหม่

ลักษณะคล้ายเมืองสมัยใหม่คือมีป้อมป้องกันแบบเมืองสมัยใหม่ เพื่อทานแรงจากการยิงปืนของศัตรูที่มาทางเรือ ข้อนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ควรจะเล็งเห็นถึงอดีตของกำแพงเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี

ที่อยู่ : ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดบริการทุกวัน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง