โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ที่อยุ่ : 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ : 038-511048

เวลา : เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.

วัดสมานรัตนาราม

ที่อยุ่ : วัดสมานรัตนาราม หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-1983-0400

เวลา : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

ที่อยุ่ : 5/1 หมู่ 9 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 038-592035 , 081-1539919

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ตลาดน้ำบางคล้า

ที่อยุ่ : ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ติดต่อ : 038-511400 , 086-5242400

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ป้อมกำแพงเมือง

ที่อยุ่ : ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เวลา : เปิดบริการทุกวัน

สวนปาล์มฟาร์มนก

ที่อยุ่ : 25 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-0587-1911, 08-1868-1174, 08-1372-1196, 08-0033-3326

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 – 17.00 น.

คุ้มวิมานดิน

ที่อยุ่ : 121/1 บ้านหัวลำพูเก่า หมู่ 3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-8219-5422, 08-7825-1338

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยุ่ : 92 หมู่ 6 ซอยเทศบาลตำบลเทพราช ซอย 1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ติดต่อ : 06-1616-2366

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

วัดโพรงอากาศ

ที่อยุ่ : ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ติดต่อ : 08-3020-5768

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดหงษ์ทอง

ที่อยุ่ : ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ติดต่อ : 09-4916-7802

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.