โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยุ่ : 7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ติดต่อ : 038-554-982-3

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.

วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

ที่อยุ่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 0-3881-6904, 0-3851-1198

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดวีระโชติธรรมาราม

ที่อยุ่ : 32 หมู่ 4 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-4977-3339, 08-4923-0309

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร

ที่อยุ่ : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เวลา : เปิดบริการทุกวัน

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

ที่อยุ่ : 156 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 038-515142, 038-535113, 038-514071

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)

ที่อยุ่ : 291 ถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 0-3851-1069

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ที่อยุ่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 0-3851-2520

เวลา : พุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดบริการ จันทร์-อังคาร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ที่อยุ่ : ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

ติดต่อ : 038-502-001

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.