โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดโพรงอากาศ

ที่อยุ่ : ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ติดต่อ : 08-3020-5768

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดหงษ์ทอง

ที่อยุ่ : ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ติดต่อ : 09-4916-7802

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยุ่ : 62 หมู่ 4 ถนนบางตลาด-คุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ติดต่อ : 038-086-479, 025-033-826, 025-033-825

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยุ่ : 7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ติดต่อ : 038-554-982-3

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.

วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

ที่อยุ่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 0-3881-6904, 0-3851-1198

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดวีระโชติธรรมาราม

ที่อยุ่ : 32 หมู่ 4 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-4977-3339, 08-4923-0309

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

ที่อยุ่ : 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ติดต่อ : 038-589-395, 08-4088-2264

เวลา : เปิดบริการวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ** หมายเหตุ วันเสาร์เปิดบริการ เวลา 08.30 – 16.00 น.

มินิมูร่าห์ฟาร์ม

ที่อยุ่ : 79/4 หมู่ 2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

ติดต่อ : 081-819-2819

เวลา : เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ 10:00 – 21:00 น.

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร

ที่อยุ่ : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เวลา : เปิดบริการทุกวัน

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

ที่อยุ่ : 156 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 038-515142, 038-535113, 038-514071

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.