โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

วัดสมานรัตนาราม

ประวัติความเป็นมา

วัดสมานตั้งอยู่ริมแม่น้ำปางประกง ใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาสักการะบูชา และมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิฆเนศให้นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอีกด้วย ปางนอนเสวยสุขนั้นมีความหมายว่า เป็นปางที่ประทานความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนำสำราญ ขจัดปัญหา ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจ เนื้อองค์มีสีชมพู รอบฐานมีปางต่าง ๆ ถึง 32 ปางให้ชม ภายใต้ฐานพระพิฆเนศเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับพระพิฆเนศปางต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าพระพิฆเนศไปบูชาที่บ้าน ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนสักการะกราบไหว้องค์พระพิฆเนศ โดยจัดพื้นที่ให้เป็นศาลาริมแม่น้ำ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศจำลองปางต่าง ๆ อีกทั้งมีพระพุทธรูป ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะขอพร

ที่อยู่ : วัดสมานรัตนาราม หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์ติดต่อ : 08-1983-0400 เวลา : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทาง :

ขึ้น “รถสองแถว” จาก “ขนส่งใหม่” วิ่งไป “สถานีรถไฟ – วัดสมานรัตนาราม”

เว็บไซต์ : www.watsaman56.com

ไฮไลต์ห้ามพลาด

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่

องค์พระพิฆเนศ นี้ สูง 16 เมตร ยาว 24 เมตร มีสีชมพูสวยงาม ลักษณะกึ่งนั่ง กึ่งนอนตะแคง พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก และลักษณะของปางนี้มีความหมายว่า มีกิน มีใช้ อิ่มหนำสำราญ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย มีโชคลาภ ความสุข บริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน ไร้ทุกข์ ไร้โศก หากใครได้เดินทางมากราบไหว้จะนำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา

ที่อยู่ : วัดสมานรัตนาราม หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ประทับที่วัดสมานฯแห่งนี้ เป็นปางประทานบุตร และโชคลาภ เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่อยู่ : วัดสมานรัตนาราม หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง