โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

การเดินทางด้วยเครื่องบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

หลังจากลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง ให้เดินไปยังอาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1 ประตู 6 ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย A1 เพื่อไปยังสถานีหมอชิต 2 เมื่อถึงหมอชิต 2 สามารถเลือกเดินทางไปฉะเชิงเทราด้วยรถตู้โดยสาร ของบริษัท ฉะเชิงเทราขนส่ง จำกัด ซึ่งรถจะวิ่งจากกรุงเทพฯ หมอชิต - ขึ้นมอเตอร์เวย์ ไปถึงฉะเชิงเทรา ทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดบริการรถตู้โดยสาร ชานชาลา 3 ช่องขายตั๋วหมายเลข 34 ซึ่งรถจะให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.30 – 19.30

ที่อยู่ : 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

หลังจากลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ให้เดินไปที่จุดบริการรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ที่บริเวณชานชาลา อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 4 และประตู 7 เพื่อนั่งรถแท็กซี่ไปยังจุดบริการรถตู้โดยสารที่ตลาดกิ่งแก้ว บางพลีใหญ่ เมื่อถึง ตลาดกิ่งแก้ว บางพลีใหญ่ ให้สังเกตจุดบริการรถตู้โดยสารจะอยู่หน้าเซเว่น ตรงข้ามโฮมโปร บางพลี สามารถเลือกเดินทางไปยังฉะเชิงเทราด้วยรถตู้โดยสาร ของบริษัท ฉะเชิงเทราขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

ท่่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

หลังจากลงเครื่องบินที่สนามบินอู่ตะเภา ให้นั่งรถสาธารณะ โดยจะมี 2 สาย คือ - สาย 398 เส้นทาง ตราด – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1 เพื่อต่อรถตู้โดยสารไปยังฉะเชิงเทรา - สาย 399 ระยอง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1 เพื่อต่อรถตู้โดยสารไปยังฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง