โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ไหว้พระเสริมดวง 9 วัดมหามงคล เมืองแปดริ้ว