โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

搜索

河谷仓餐厅The River Barn

地址 : 496 素帕吉路,纳盟区,北柳市,北柳府 ,邮编 24000

接觸 : 08-6096-2992, 0-3851-5892

時間 : 每天11.00 - 23.00

猜俱乐部

地址 : 55/48 ถนนประชาสรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

接觸 : 038-810-555, 087-143-2444

時間 : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 น.

帕勇竹筏河边餐厅

地址 : 35/6 Moo.1,若寨武替路,空纳区,北柳市,北柳府,邮编24000

接觸 : 038-981-730, 086-326-9632, 083-767-0100, 085-341-1334

時間 : 每天10.00 – 22.00 น.

宋蒋妈餐厅

地址 : 8/2 Moo.2,地背区,北柳市,北柳府,邮编24000

接觸 : 086-833-6636

時間 : 每天 11.00 -22.00

别心园林餐厅Piasim Garden

地址 : 57/10 Moo.3,棒古区,斑坡市,北柳府,邮编24140

接觸 : 086-304-2301, 097-236-2605

時間 : 每天 07.00 – 16.00

荣麦赛潭餐厅

地址 : 2 号萨图结迪小巷,瓦塔纳必达路,绑卡区,绑卡市,北柳府,邮编24110

接觸 : 038-542-794, 086-155-7111

時間 : 每天 10.30 – 23.00

S.C.农场与咖啡厅

地址 : 10 号塔萨按区,挽巴公市,北柳府,高速公路入口附近/挽巴公口,邮编24130

接觸 : 064-935-3067

時間 : 每天 (周一休息) 09.00 – 16.00 | 咖啡馆每天营业 (周一休息) 07.00 – 18.00

嫩座林南餐厅

地址 : 2 号Moo.2,棒古区,斑坡市,北柳府,邮编24141

接觸 : 086-786 9094

時間 : 每天 11.30 – 23.30

引苏酒家

地址 : 32/3 Moo.3,空足咖车区,北柳市,北柳府

接觸 : 062-332-2422

時間 : 每天10.00 – 22.00

Akkanek餐厅与摩托艇俱乐部

地址 : 32/19 素帕云路,纳盟区,北柳市,北柳府,邮编24000

接觸 : 081-949-1394

時間 : 每天10.30 – 23.30